Regulamin

 

 1. Mienie uważa się za wypożyczone z chwilą wydania osobie wypożyczającej.
 1. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, opłacenie z góry usługi wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz pokwitowanie pisemne odbioru wypożyczanego mienia.
 1. Wypożyczone mienie powinno być zwrócone do 48 godzin od momentu wypożyczenia, w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały odebrane z wypożyczalni.
 1. Usługa trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu.
 1. W przypadku wyrażenia chęci przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne 48 godzin, wypożyczalnia pobiera opłatę dodatkową w wysokości 25 PLN-Stroje dla dzieci, 35 PLN-Stroje dla dorosłych.
 1. Opłata dodatkowa jest płatna z góry po ustaleniu terminu zwrotu.
 1. Rezerwacje przyjmowane są jedynie po opłaceniu zadatku w kwocie 20 PLN i opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 1. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego mienia w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: 10 PLN razy liczbę dni kalendarzowych ponad uzgodniony termin korzystania z wypożyczonego mienia.
 1. Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone mienie od momentu wypożyczenia do chwili dokonania zwrotu.
 1. Zaleca się nie prać wypożyczonego mienia. Wypożyczalnia dba o czystość we własnym zakresie,
  a wypożyczający nie ponosi kosztów czyszczenia. Jednakże w przypadku bardzo dużego zabrudzenia wskazane jest doprowadzenie stroju do stanu wyjściowego.
 1. W przypadku nie dokonania zwrotu, zniszczenia lub uszkodzenia, wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny wypożyczonego mienia bądź pokryć koszty naprawy na podstawie wystawionego rachunku.
 2.  Wypożyczalnia wystawia rachunki za usługi wypożyczenia.